Lift/Codi

Mae’r uned Changing Gearz hefyd yn cael ei ddefnyddio fel safle i staff Lift/Codi sy’n cefnogi pobl ifanc. Mae staff Lift/Codi yn datblygu cyrsiau a gweithdai i bobl ifanc o Dorfaen, Blaenau Gwent a Chaerffili sy’n gymwys ar gyfer y prosiect – yn bennaf y rhai sydd ddim mewn Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant ac angen cymorth gyda’u hiechyd a’u lles.

Os ydych chi rhwng 14-24 ac yn teimlo yr hoffech dderbyn cymorth oddi wrth y tîm Lift/Codi yna cysylltwch â ni drwy’r dudalen gyswllt.

TitleEnghreifftiau o weithdai Lift/Codi:

Prosiect Therapi Anifeiliaid Anwes

Cyflwynir pobl ifanc i amrywiaeth o anifeiliaid gan gynnwys Ted y ci, draenog pigmi gwyn, dau fochyn cwta a chwningen wen. Mae pobl ifanc yn dysgu sut i edrych ar ôl yr anifeiliaid a sut i wella eu hyder a hunan-barch trwy anifeiliaid a gofal anifeiliaid..

Os ydych rhwng 14-24 oed a hoffech fwy o wybodaeth i gymryd rhan, cysylltwch â’r tîm Lift/Codi ar 01495 766907

Prosiect rhandiroedd: o’r PLOT i’r PLÂT

Gall bobl ifanc gymryd rhan a dysgu sut i blannu, tyfu, coginio a bwyta bwydydd! Mae’r prosiect yn helpu hybu iechyd a lles drwy annog pobl ifanc i adeiladu eu hyder a hunan-barch, ymgymryd â gweithgareddau, bwyta’n iach, a dysgu sut i wella eich hwyl gyda bwyd.

Os ydych rhwng 14-24 oed a hoffech fwy o wybodaeth i gymryd rhan, cysylltwch â’r tîm Lift/Codi ar 01495 766907